Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Erichsen, Christian FRA: Zahrtmann, Kristian (1883-05-22)

K. Z. til Svogeren Chr. Erichsen i
Kjbhvn.
Rom 1883

... Du skal ret have Tak for Dit sidste, saa overmaade kærlige Brev. Det var saa begejstret og fuldt af Haab, at det næsten rev mig med. Det slaar maaske ikke til med en eneste af Dine Forventninger, men den Glæde man har haft, er der Ingen der kan tage fra En. Jeg hører s. 333forresten meget mere godt om mine Billeder end i Begyndelsen, og Jerndorff skriver nu, at hans første Dom var overilet. Men det er den yngste Slægt, som sympathiserer mest med mig....