Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed FRA: Zahrtmann, Kristian (1917-01-18)

K. Z. til Broderen M. K. Z. Fuglebakken 1917 18/1:

...Moders Nyaarsbrev sagde vittigt nok: »1917 et underligt krumt og kroget Tal, som jeg ikke havde troet at skulle faa Brug for«....

s. 611 SIGURD WANDEL: FORARBEJDE TIL PORTRÆTBILLEDE AF K. Z.
Casa d’Antino 1915

s. 612 K. Z. SELVPORTRÆT. CASA D’ANTINO. Kjbhvn. 1917
(H. Chr. Chr. Nr. 777)