Zahrtmann, Kristian BREV TIL: Zahrtmann, Mads Kofoed FRA: Zahrtmann, Kristian (1911-04-06/1911-07-30)

I APRIL REJSTE K. Z. ATTER TIL ITALIEN.
K. Z. til Broderen M. K. Z. Kjbhvn. 1911 6/4, 8/5, 19/5 og 30/7:

... laften til Italien med et Par Venner. De første to Maaneder: la marina di Pisa.... 8/5: ...Igaar inde til Middag hos Sybergs i Pisa, fire Timer tilbords med lange Samtaler. Poul Christiansen bor her med os... haft Besøg af Henrik Schouboe.... Bliver her til 6/6.... Af alle 189 s. 574Eleverjeg har haft paa Skolen, er 45 norske.... Anders Trulson kommer her sidst i Maj forat følge med os til Civita.... 19/5: ... Imorgen med Sybergs tre voxne og vi tre her til Lucca; det er ganske udmærket for Helbreden at tilbringe Somren her, det styrker meget..... Civita 30/7:... Solgt til Faaborg Musæum »Adam og Eva«. Direktør Mads Rasmussen er hurtig i Vendingen. Paa Aarsdagen for Musæets Indvielse tog han Peter Hansen og sine Folk med sig, fik aabnet af Mad. Jensen, Rammen, der ikke kunde komme gennem Dørene, skilt i fire Dele, og et Par Dage efter var Billedet ophængt i Faaborg. Ifjor var Ove Danneskiold-Samsøes Bryllup med en ganske udmærket Pige og Faaborg Musæet to umaadelig store Glæder for mig....