Quaade, George Joachim BREV TIL: Vedel, Peter August Frederik Stoud FRA: Quaade, George Joachim (1877-04-15)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 15. April 1877.

Kjære Vedel,

. . . Jeg har havt to Samtaler med Kr., hver paa henved to Timer. Han er stædig i høieste Grad og har en flux de bouche med tilhørende Stentorstemme, saa at man har den største Møie med at faae et Ord ind, eller overhovedet at finde Ørelyd. . . .

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.

34