Ibsen, Henrik BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm FRA: Ibsen, Henrik (1878-10-08)

Rom, den 8. Oktober 1878.

Kære herr Hegel!

Efter mere end ti års mellemrum kan jeg da atter datere et brev til Dem fra det gamle Rom. Tyrol forlod vi i slutningen af forrige måned og rejste, uden at standse i Florents, direkte hid, da jeg meget længedes efter kendte omgivelser for at kunne komme til at arbejde med fuld ro.

For de i Deres venlige brev af 6. August tilsendte 700 Rm. takker jeg forbindtligst, ligeledes for det under mit ophold i Tyrol modtagne exemplar af det nye oplag af »Hærmændene«.

s. 332Disse få linjer tilskriver jeg Dem hovedsagelig for at opgive min adresse, hvilken indtil videre er: Consolato di Danimarca. Et svensk-norsk konsulat findes her fortiden ikke, men den nye danske konsul, forøvrigt en født Nordmand, er meget forekommende og vil besørge mig mine postsendelser på hurtigste måde.

En smuk stille bolig har vi fundet til rimelige priser, skønt disse nu er i regelen overordentlig høje. Vejret er endnu fuldstændig sommerligt og midt på dagen næsten altfor varmt.

Oppe fra vore hjemlande har jeg i den senere tid hørt meget lidt. Richardts og Heises nye syngestykke har jo gjort megen lykke og det glæder mig særdeles. Jeg vil nu blot ønske og håbe at det samme må blive tilfældet med Mol bechs arbejde. Som De måske ved besøgte han os i München på gennemrejsen, og beder jeg Dem ved lejlighed hilse ham fra mig.

Først og fremst sender jeg imidlertid Dem selv og Deres kære familje vore bedste hilsener og tegner mig

Deres hjertelig hengivne
Henrik Ibsen.