Bjørnson, Bjørnstjerne BREV TIL: Hegel, Frederik Vilhelm FRA: Bjørnson, Bjørnstjerne (1875-04-02)

Roma, capo le case2’ apr. 75.

Kæreste væn!

Imorgen rejser vi til Neapel, er der kun nogle dager, tænker jeg, så til Venedig, derfra til Schwaz, Tyrol, så hjæm.

Kassereren ved Kr. teater, som glæmte både din og min ordre, vilde betale for »falitten« til min bror. Det var 950 Spd. Ænnu skal jeg have tyvende forestillings brutto-udbytte; men det faller vel ikke i denne sæson.

Af Stjernstrøm vil jeg naturligvis have mere. Men en øjensygdom har til nu hindret mig i at skrive.

Denne vinter har i højeste grad været ufrugtbar, og mit mod meget prøvet. Nu slog det tilsist ud som legemlig sygdom, hvorunder jeg har været stanset i to måneder; og så er jo alt forklaret. Men så skal det også tages igæn, når jeg står i mit hjæm, hvorpå nu bygges løs! Jeg skal løbe i det som en springsk hæst!

Atter forelæsnings-tilbud fra de Norske i Amerika, som jeg dog afslog. Men i mængdevis andre tilbud. Jeg har også nu så meget at skrive. Vær sikker på, at hæller ikke dette år skal gå, uden at jeg har tjent 4000 Spd. Og med Herrens gode hjælp skal jeg tjene dette i nogle år nu. Ak, en slig rejse er dog en vælsignelse, fordi den forsyner med nyt stof og nyt mod. —

Jeg talte med den tyske minister Keudell, han ser det tysk-danske spørsmål ganske som jeg. Han har lagt råd op med mig om, hvem jeg i Tyskland skal vænde mig til for at påvirke den tyske mening i nordisk retning, hvilke blade jeg skulde søge til o. s. v. Jeg skulde også tale med legationsråd Bucher. Dette mellem os. Jeg vil da i Guds navn forsøge forat lægge min lille hjælp til. Du skal huske at bede Gud om, at jeg må vinde nogle inflydelsesrige personers kærlighed og tillid. Jeg burde vel have havt nogle pænger til at give små middager for; ti ved slige tales bedre, og det er tysk sæd.

s. 69Men jeg anser mig ikke istan til det og får derfor lade det gå på mit. gode navn og mine mange bekæntskaber.

Breve til mig: Schwaz, Tyrol; nogle dager før de andre rejser jeg altså opover til Berlin. Vi rejser sammen til Stral- sund og Malmø. Derfra videre til Gøteborg og landvejen hjæm.

Nu er mine norske pænger ansatte i gård og hus og livs- underhold og kommer ikke udenfor dette; mine danske pænger (og gænnem disse de tyske, franske o. s. v.) skal til extra- hjælp for familien på rejse og sligt; i det hele når der er nød på færde.

Jeg har købt lidt kunstsager, men naturligvis sparsomt; det væsentligste er et marmor-hoved æfter »Vaticanets genius«, som Hasselriis, eders højt begavede billedhugger mode lerede og halvvejs forærede mig; ti jeg skulde have det for 400 francs (fire hundrede francs); det kan ikke sælges under 1000 francs. Jeg bad ham lade faderen henvende sig til dig om beløbet.

Foruden dette har jeg kun købt nogle fotografier. — I slutten af maj er vi hjæmme. Du må give os pænger helt hjæm; ti de pænger, jeg sælv har, er der nu brug for i bygningen!

Ja, Gud være evig lovet, at jeg dog nu har mine sager så stillede, at vi ingen pænge-sorger har. Lidt rummeligere har vi levet dette år æn før; men bestandig sparsomt. Når det måske ikke synes dig så, du gamle, så husk, her er dyrt!

Ja, tak for din godhed under denne rejse; Gud gengælle dig den; ti jeg og mine kan det ikke!

Din Bjørn.