Stub, Ambrosius Digte

Indholdsfortegnelse

Digte: Ribetiden. Religiøse Digte 7
Tillæg:
I. Breve m.m. fra Ambrosius Stub 111
II. Anonymt Svar paa Stubs Digt i Anledning af Raarups
Mindedigt om Chr. Falster
128
III. Digtet »Det menneskelige Livs Løb«, som har været tillagt
Ambrosius Stub
132
IV. Vers paa Trætavle over Indgangen i Vedtofte Kirke, som
har været tillagt Ambrosius Stub
139
V. Skifterne efter Mette Cathrine Schousboe og Ambrosius Stub 140
Kilder til Udgaven:
Haandskrifter 160
Tryk og Udgaver 164
Litteratur nævnt i Noterne til Digtene 166
Oversigt over Forholdet mellem Rækkefølgen af Digtene i Udgaven
og Rækkefølgen i de vigtigste Haandskrifter og tidligere Udgaver
169
Alfabetisk Fortegnelse over Digtene efter Førstelinier 176
Billedfortegnelse 181