Stub, Ambrosius Uddrag fra Høye Gud! Vort Fald, des verre