Stub, Ambrosius Digte

Oversigt

over Forholdet mellem Rækkefølgen af Digtene i Udgaven og Rækkefølgen i de vigtigste Haandskrifter og tidligere Udgaver

170

Levin Heiberg Chr. Stub Hellemann
1 Borrichii sic alma domus
2 Gid den faae Skam 34 34 47 11
3 Paa denne Steen
4 Endog til Brude-Seng
5 Min eene kiære 24 24 37 22
6 Oprigtighed, min Fryd 59
7 Jeg lever jevnt fornøyet 21 21 34 10
8 Bestandighed er rar
9 Trofasthed er den Dyd
10 Spring, Hierte
11 Hierte Ven! vi ere lige 17 17 30 9
12 Uskyldig Tidsfordriv
13 Jeg har kun Dyden kiær 20 20 33 7
14 Du deylig Rosen-Knop
15 See, Skiønhed er en Skat
16 Skal Dahlens Lillie
17 Medgangs Ven 19 19 32 8
18 Som en nøysom jeg foragter 54
19 Er mit Hiem end ey saa nær 27
20 Haab ikkuns! Haab kuns
21 Nærværende Anton 21
22 Her holdes Vare fal
23 Den kiedsom Vinter 22 22 35 12
24 Man har for nylig hørt 67
25 Vor brave Stochfleth sad
26 Toe Rigers Fader Selv
27 Jeg lever vel tilfreds 57
28 Man saae ham al sin Tid
29 Gak Leser og betragt
30 Her seer jeg Tiiden har
31 Vor Neubergs Bryst 32 32 45 16
32 Reen Handel og Vandel 28 29 42 15
33 Skal skaalen tømmes ret
34 Saa stiger dyb Forstand
35 Ved Vinen den klare 31 31 44 17
36 Stadfæst dit Forsyns Verk
37 Adam var min første Fader
38 Hver tiime er forgylt 27 27 40 5
39 Af 3 er den eene 36 36 49 18
40 Af tre blev dend ene 37 37 50 19
41 Tiden løber som en Floed
42 Rare Printz 33 33 46

171

Anhang Arier
og S.I
Arier
og S. II
Ribehs. Barfod III Barfod
IV og V
Fonsmark
77 53 52 53
S. 197 99 101
6 64 65 64
160 47 46 47
57 39 38 39
55 37 36 37
16 72 40 39 40
17 73 41 40 41
18 74 42 41 42
75 48 47 48
19 106 52 51 52
20 107 (a) 36 35 36
21 107 (b) 44 43 44
22 105 43 42 43
23 66 45 44 45
112 3 35 34 35
38 37 38
34 33 34
24 76 31 104 107
80 83 80
14 89 90 89
189 46 45 46
8 62 62 62
94 103 106
51 50 51
S. 196 98 100
197 4 70 73 70
269 67 70 67
13 85 95
3 81 84 81
193 12 69 72 69
110 66 69 66
72 75 72
73 76 73
56 11 58 57 58

172

Levin Heiberg Chr. Stub Hellemann
43 Du lille Ande Noer 35 35 48 20
44 Jeg laver tynd Caffe 29 28 41 14
45 Græm Dig aldrig 30 30 43 24
46 Her findes Hierter nok 38 38 51 21
47 Verden er et Flyve-Sand 52
48 Nei den Ræson var syg
49 Min Brude-Seng blev reedt
50 En fremmed Medicus 43
51 O rige Nøisomhed
52 Jeg er ey død endnu
53 Hin Samson slog paa Land
54 Efter Ærter
55 Gak bort, Nord-Vest
56 Tjen ærlig, vel og tro
57 Fødes. Græde. Svøbes. Ammes 53
58 Din Qvindes Skiærs-Ild
59 Nu er jeg befriet 65
60 Begierlighed, saa bøi dit Knæ 63
61 Her bragte Tiden en Pocal 64
62 Herop vor Glædskabs danske Flag
63 Her er jo Fred
64 Her skiuler Muld og Nat
65 Hvi har min Moder giftet sig
66 Forhadte Navn af Toldforpagter
67 See Himlen skienkte Os
68 Lad Krig fornøye Potentater 61
69 Er nogen, jeg er glæde riig 23 23 36 13
70 Ey saa hvi tripper du 25 25 38 23
71 Vor stoere Falsters Liv
72 Toe Rigers Velfærds Fødsels Dag 26 26 39
73 Her sover da Dit Støv
74 Vi har alle den samme Troe 62
75 I Dyder bandt min Siæl
76 Er Daasen ikke rar og Net
77 Jeg er et Hoved uden Krop
78 Mand, Mand, Mand
79 Vel født er vel en Trøst
80 Jeg staar paa mine Fødder
81 Oprigtig Herrens Fygt
82 De viiser, som man seer
83 Her glæde sig, hvad der kan glædes
84 Kongen opnaae Snee-hviid Alder 60

173

Anhang Arier
og S. I
Arier
og S. II
Ribehs. Barfod III Barfod
IV og V
Fonsmark
5 71 74 71
199 56 55 56
270 68 71 68
7 74 77 74
75 78 75
7 82 82
9 84 84
13 6 88 89 88
10 86 87 86
15 79 82 79
90 90
91 91 91
92 92 92
90 95 105 108
8 83 86 83
127 50 49 50
15 76 79 76
77 80 77
1 59 58 59
12 87 88 87
61
11 85 85
25 37 65 66 65
55 54 55
111 54 53 54
144 49 48 49
5 63 64 63
60 59 60
63
78 81 78
10 94 96
14 95 97
17 97 99
16 96
93 93 93
98
S. 197 100 102
S. XXXIX 67 94
2 61 60 61
266 57 56 57

174

Levin Heiberg Chr. Stub Hellemann
85 Da mangel har forvoldt
86 Hvad vindes ved Verdens 16 16 26 2
87 Saa sortnes vort Levnets 55
88 Uforsagt hvordan min Lykke 56
89 Vaare Dage løbe fage 41 42
90 Jeg seer dit Konstverk 39 39 24
91 O! min Siæl du gaaer og vanker 16
92 Hvi render I Verdens Olympiske Gecke 18 18 31 6
93 Her slaaer jeg ald min Sorg 58
94 Hvad Regner Naturens Randsagere op 2 1 1
95 Før din hellig Lyst blev syndig 4 3 3 1
96 Høye Gud! Vort Fald, des verre 5 4 4
97 O du dybe Fald og Vaade 6 5 5 og 28
98 Bedrøvet Verdens Glæde 7 6 6 3
99 I hvad min Talsmand læd 42 (V. 4) 41 (V. 4). 17
100 Var Jesus end paa Korset bragt 18
101 Een Røver og til Paradis 13 13 19
102 O! høye Raab 14 14 20
103 Kan Tørstens Brand 21
104 De Prophetiers lange Regning 22
105 Lyksalig endte Da 15 15 23
106 Ach! hvi har jeg dog saalænge 13
107 Vel an, endskiønt jeg skal 10 9 9
108 Op af Synden 9 8 8
109 Jesu Kors lad eene blive 8 7 7
110 Ach hører Himlens Ord 14
111 Eya! hvor Synden trykker 11 11 11
112 Et varigt Vel er dog engang at finde 12 12 12
113 Giv Sag og Søgsmaal 1 10 10 4
114 Vel dig din Sag er god 40 40 25
115 Seer jeg Naadens Frelser Mand 3 2 2
116 Jeg er fornøyet med min Gud 29
117 Seer det end for dig dunkelt ud 15
118 Hvad er vor Glæde dog
119 Bort Jordisk Sorg

175

Anhang Arier
og S. I
Arier
og S. II
Ribehs. Barfod III Barfod
IV og V
Fonsmark
1 68 105
87 9 27 27 27
28 28 28
69 29 29 29
56 30 30 30
26 26 26
32 31 31
91 2 33 32 32
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
13 13 13
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22
23 23 23
24 24 24
25 25 25

176