Stub, Ambrosius Digte

Billedfortegnelse

Bind I

1. Ambrosius Stubs Fødested i Landsbyen Gummerup 16
2. Mindesten ved Fødestedet. Rejst 1905 16
3. Døbefonten i Køng Kirke 17
4. Odense Latinskole 17
3. Kobberstukket Prospekt af Odense 1762 32
6. Ambrosius Stubs Kvittering i Legatprotokollen 32
7. Ambrosius Stubs Kvittering i Gymnasiasternes Kvitteringsbog 1725 33
8. Københavns Universitet. Kobberstik 1764 33
9. Københavns Brand 1728. Kobberstik 48
10. Borchs Kollegium 48
11. Mindetavler i Køng Kirke 49
12. Verninge Præstegaard. Tegning 1881 64
13. Matrikelkort over Langsted By 64
14. Verninge Kro 64
15. Prospekt af Faaborg. Kobberstik 1767 65
16. Gaardinteriør fra Jacob Engbergs Hus, Faaborg 80
17. Portræt af Niels Juel 81
18. Valdemarsslot. Tegning 1754 81
19. Forhallen paa Valdemarsslot 88
20. Farvandet mellem Ærø og Taasinge. Jens Sørensens Søkort 1692 88
21. Plan over Ærøskøbing o. 1680 88
22. Den gamle Købmandsgaard, Ærøskøbing 89
23. Plan over Ærøskøbings Kirke med Omgivelser. 1734 96
24. Digt over Døren paa Clausens Købmandsgaard 96
25. Gamle Ladelænger i Clausens Købmandsgaard 97
26. Søndergade i Ærøskøbing. Tegning af Pietro Krohn 1867 112
27. Billedhugger Hammerichs Museum, Ærøskøbing 113
28. Ærøskøbings ældste Hus, »Kiøbinghus« 113
29. Gavlhus i Søndergade, Ærøskøbing 120
30. Huset »Østerlide«, Ærøskøbing 120
31. Portræt af Poul Vendelboe Løvenørn 120
32. Sørgedigt over Chr. Stockfleth's første Hustru 120 182
33. Portræt af Frederik Rostgaard 1741 121
34. Albani Torv, Odense 128
35. Stubs Bolig paa Hjørnet af Claragade og Sct. Annagade, Odense 128
36. Overgaden i Odense. Maleri fra omkr. 1800 129
37. Kælderen under Odense Løveapotek 129
38. Portræt af Chr. Stockfleth 144
39. Voldsted ved Søholm 144
40. Odense adelige Jomfrukloster 144
41. Biblioteket i Odense Jomfrukloster 144
42. Stubs Udkast til Udsmykning af Portbygning paa Brahesholm 145
43. Trætavle i Vedtofte Kirke 145
44. Portræt af Chr. Rantzau 160
45. Brahesborg 160
46. Portræt af Niels Juel omkr. 1750 161
47-48. Stubs Autograf i Arnold: Wahre Abbildung 168
49-50. Stubs Indførsler i Biblioteksregistrant paa Valdemarsslot 168
51. Stubs Biblioteksregistrant fra Valdemarsslot 169
52. Kiste i Valdemarsslot Bibliotek 184
53. Biblioteket paa Valdemarsslot 184
54. Materialeregnskab fra Valdemarsslot 184
55. Tremastet Galiot af samme! Type som Juels »Thorsing Slot« 184
56. Frederik V/s Rejse 1749. Kobberstik af Poul I. Grønvold 185
57. Byfane fra Faaborg 192
58. Glarmesterregning fra Valdemarsslot 193
59. Stubs Kvittering for 50 Rdlr. Oktober 1752 193
60. Portræt af Niels Juel sidst i 1750erne 208
61. Ambrosius-Egen paa Taasinge 209

Bind II

62. Prospekt af Ribe. Kobberstik 1768 24
63. Portræt af Chr. Falster 24
64. Stubs Digt i »Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender« 11. Dec. 1752 24
65. Mindetavle paa Jens Sadelmagers Hus, Ribe 25
66. Ribe Bispegaard »Taarnborg« 25
67. Portræt af Ludvig Chr. v. Oertz 40
68-69. Stubs Digt i »Det Danske Syngende Nymphe-Chocr« 1753 40
70. Portræt af Hans Adolph Brorson. 1756 41
71. Weiss' Vinstue, Ribe 48
72. Tavle over Døren i Weiss' Vinstue 49 183
73. Interiør fra Weiss' Vinstue 64
74. Det gamle Apotek i Ribe 64
75. En af Ribes Kanaler 64
76. Nørreport og Ydermøllen i Ribe før 1843 65
77. Vandmølle i Ribe 80
78-79. Stubs Ansøgning til Stiftsamtmand Holstein 80
80. Portræt af Georg Frederik Holstein 81
81. Hjørnet af Storegade og Sortebrødregade i Ribe 96
82. Digt til Frederik V.'s Fødselsdag 31. Marts 1757 97
83. Pastor Grønlunds Dagbogsnotat om Stubs Død 112
84. Indførsel i Ribe Stiftsprovsti Skifteprotokol 113
85. Indførsel i St. Catharine Sogns Kirkebog 1758 128
86. Indførsel i Ribe Katedralskoles Regnskabsprotokol 1758 129
87. St. Catharine Kirke og Kloster 136
88-89. Fortegnelse over Stubs Ejendele, solgt paa offentlig Auktion 4. Sept. 1758 136
90. Indkaldelse af Arvinger til Stubs Bo 137
91. Mindesten i »Hansinelund« ved Ølgod 137
92. Mindesten i Køng Højskoles Have. Rejst 1905 144
93. Titelblad til »Arier og andre Poetiske Stykker«, 1771 145
94. Titelblad til »Arier og andre Poetiske Stykker«, 2. Oplag 1780 160
95. Titelblad til »Anhang til Ambrosii Stubs Poetiske Tanker«. Udgivet af Chr. Stub 1782 161