Stub, Ambrosius Uddrag fra Digte

62. Prospekt af Ribe. Kobberstik 1768 24
63. Portræt af Chr. Falster 24
64. Stubs Digt i »Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender« 11. Dec. 1752 24
65. Mindetavle paa Jens Sadelmagers Hus, Ribe 25
66. Ribe Bispegaard »Taarnborg« 25
67. Portræt af Ludvig Chr. v. Oertz 40
68-69. Stubs Digt i »Det Danske Syngende Nymphe-Chocr« 1753 40
70. Portræt af Hans Adolph Brorson. 1756 41
71. Weiss' Vinstue, Ribe 48
72. Tavle over Døren i Weiss' Vinstue 49 183
73. Interiør fra Weiss' Vinstue 64
74. Det gamle Apotek i Ribe 64
75. En af Ribes Kanaler 64
76. Nørreport og Ydermøllen i Ribe før 1843 65
77. Vandmølle i Ribe 80
78-79. Stubs Ansøgning til Stiftsamtmand Holstein 80
80. Portræt af Georg Frederik Holstein 81
81. Hjørnet af Storegade og Sortebrødregade i Ribe 96
82. Digt til Frederik V.'s Fødselsdag 31. Marts 1757 97
83. Pastor Grønlunds Dagbogsnotat om Stubs Død 112
84. Indførsel i Ribe Stiftsprovsti Skifteprotokol 113
85. Indførsel i St. Catharine Sogns Kirkebog 1758 128
86. Indførsel i Ribe Katedralskoles Regnskabsprotokol 1758 129
87. St. Catharine Kirke og Kloster 136
88-89. Fortegnelse over Stubs Ejendele, solgt paa offentlig Auktion 4. Sept. 1758 136
90. Indkaldelse af Arvinger til Stubs Bo 137
91. Mindesten i »Hansinelund« ved Ølgod 137
92. Mindesten i Køng Højskoles Have. Rejst 1905 144
93. Titelblad til »Arier og andre Poetiske Stykker«, 1771 145
94. Titelblad til »Arier og andre Poetiske Stykker«, 2. Oplag 1780 160
95. Titelblad til »Anhang til Ambrosii Stubs Poetiske Tanker«. Udgivet af Chr. Stub 1782 161