Palladius, Peder Døden dig trengde Herre Jesu Christ

Laus tibi Christe etc. Paa danske.
D. Pet: Pallad.

Døden dig trengde Herre Jesu Christ/
der du paa Kaarssit hengde udi liffsens frist.
Nu sidder du met din Fader hen || op i Himmerig/
oc Synden forlader her ned paa Jorderig.
Kyrie eleison/ Christe eleison/ Kyrie eleison.