Baggesen, Jens Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890

Indhold.

Hunden. Til Fru Pram, 1784. 1
Collerette. Til Samme, 1785. 5
Fastelavnsriset. Til Samme. 8
Tvungen Latter. Til Christian Hornemann, 1785. 10
Historien indtil Syndfloden. Til Samme. 12
Brevlængselen. Til Fru Pram, 1787 15
Reisen til Korsør. Til Samme. 18
Brevrusen. Til Samme. 24
Fragmentet i Lolland. Til Professor Hviid, 1787 28
Alperne. Til Pram, 1789 33
Patriotisme. Fragment af et Brev, 1789 37
Labyrinten paa Rim. Til Grev A. Moltke, 1790. 43
Fuglen. Til Frøken Sophie Haller, 1790. 49
Parnas-Revolutionen. Til de ni Muser i Gravensteen, 1791 58
Paaske-Indbydelsen. Til Doctor Winsløw, 1792. 63
Tandpinen. Til Samme 64
Apollo den Syttende. Til de ni Muser i Gravensteen, 1795 65
Smagens Forfalden. Til Rahbek, 1795 69
Stambogen. Til Hertugen af Augustenborg, 1795. 70
Strømpebaandet. Til Fru Fr. Brun, 1796. 74
Vers for Prosa. Til Justitsraad Bugge, 1798. 77
Svaret. Til Kammerraad Astrup, 1799 81
Vor Verdens Skabelse. Til General-Major Walterstorf, 1800 83
Postscriptet i Aar til Brevet i Fjor. Til Krigscommissair Jessen i Altona, 1802-3. 88
Forfatterens Liv og Levnet i Paris. Til Fru Charlotte K**, 1803. 93
Rom og Paris. Til A. C. Gierlew, 1803. 101
Tilbagegangen over Rubicon. Til General -Major Walterstorf, 1804 106
Romerering. Til A. C. Gierlew, 1804. 114
Til min Ven. 126
Overhovedet og i Grunden. Til General-Major Walterstorf, 1805. 127
Hvis jeg er, og hvis ieg ikke er. Til den danske Spørger i Iversens Avis, 1805 130
Satansengelen. Til General -Major Walterstorf, 1805. 132
Tausheden. Til Grev Adam Moltke, 1805. 138
Sprog-Smørrebrød. Til Legations-Secretair Desaugiers, 1806 140
Levningen af Uskyldighedsstanden. Til Jomfru Ø***. 143
Det tilgivelige Tyverie. Til Fru Cicilia v. X., 1806. 147
Selvindbydelse. Til Samme, 1806. 149
Noureddin til Aladdin. Til Adam Øhlenschläger, 1806 151
Taksigelsen. Til min Recensent, 1806. 158
Forespørgselen. Til Assessor A. S. Ørsted. 160
Min Skygge. Til mine Venner og Bekiendte, 1806. 163
Til Digteren Adam Øhlenschläger 167
Jens Napoleon. Til Capitain Astrup, 1807. 175
Runen. Til Professor Nyerup, 1807. 182
De glemte Støvler. Til Professor Øhlenschlæger, 1807. 187
Første- Efterretning om Kiøbenhavns Bombardering. Til Publicisten Malthe Bruun, 1807. 189
Anden Efterretning om Kiøbenhavns Bombardering. Til Professor Øhlenschlæger, 1807. 196
Rimbrevpennen, eller den Korsøerske Svane. Til Samme 208
Den vakte Knud, eller Bombardementets muelige Folger. Til Slotsfuldmægtig Øhlenschlæger, 1807. 214
Væddeløbet i det Lave. Til Professor Øhlenschlæger 235
Den danske Matros. Til Commandeur Jessen, 1808. 245
Anmærkninger 265