Baggesen, Jens Riimbreve og poetiske Epistler. 1. Samling, 1784-1808. - 1890