• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Tekstklassifikation lejlighedsdigte Fjern begrænsning Tekstklassifikation: lejlighedsdigte

Søgeresultater

Johan Nordahl Bruuns Amindelse

Kirke-Sange til Kronings-Dagen den 28de Juni 1840

Ved Bernhard Ingemanns og Lucie Mandix's Sølvbryllup 30 te Juli 1847

Vise om Kong Christian den Ottendes og Dronning Caroline Amalies Kroning og Salvning paa Frederiksborg Anden Søndag efter Trinitatis 1840

Saga om Nor og hans Æt. Med et Kvad til mit Fædreland den 28 Jan. 1809

Fra Arildstid har Dannemænd

Fødselsdagen (paa Gisselfeld, 11te Junii)

Sagas Tempel

Af Danneskjolds-Drapen. (Et Brud-Stykke.)

Fædrene-Aaret. Dannekvad til Hans Majestæt Kong Frederik den Siette

Paa Adam Oehlenschlægers Fødselsdag den 14de November 1809

Præsten Johan Hahn

Til Hr. Etatsraad Treschow

Jens Baggesen

Ved Geheimeraadinde Sophie E. Cath. Cordsen, föd Brink Seidelin's Grav den 20de Juni 1820

Ved Povel Glahns og Marie Blichers Sölv-Bryllup d. 15de Mai 1833

Lykønskning til Kroningen

Grundkløgten ved Riisbrighs Grav

Ved C. A. Schmidts og Pauline Blichers Sølvbryllup d. 15de Mai 1837

I Anledning af den nye Frue Skoles Indvielse