Grundtvig, N. F. S. Fra Arildstid har Dannemænd

13

No. 5.

Mel. 👤Svend Tveskjæg havde sig en Mand.

1

Fra Arildstid har Dannemænd
Havt Fædre kjær,
Og Ingen som ej har det end,
Er Navnet værd.
Hvor Fejge flye, og Helte staae:
I Vaabengny;
I Snekkefavn paa Bølgen blaa,
Og Bøgens Ly,
Hver Dane sig Fædrene mindes.

2

Naar Dannemænd for Borde sad
Paa gammel Vis,
Og Skjalden stemmed op sit Kvad
Til Fædres Pris,
Da gik et Bæger rundt om Bord
Med Mjød og Vin,
Og Braga-Bæger hed i 📌Nord
Den Skaal saa fin,
Den tømdes til Fædrenes Minde.

3

14 Hver gammel Skik, naar den var god,
Og kom igjen,
Og rinder i os ægte Blod
Af Dannemænd,
Da sjunge vi paa Moders Maal
En Mindesang,
Og tømme ud den gamle Skaal
Med Jubelklang.
Saa drikke vi Fædrenes Minde.

4

Først mindes vi hver Skjoldung from
Med Rolf og Skjold,
Hvis Pris i Sangen til os kom
Fra Hedenold.
Livsalighed i allen Stund
Dem Hjertet vandt,
Og Løvemod i Danelund
De altid fandt.
Saa drikke vi Skjoldungers Minde.

5

Med 📌Danmarks fjerde 👤Christian
Vi mindes vil
Hver Helt, som for vort Fædreland
Gik kjæk i Ild.
15Den Flok er stor, den Skaal er god;
Hver Dannemand
Med Glæde offrer Liv og Blod
For Fædres Land.
Saa drikke vi Heltenes Minde.

6

Med Hjarne mindes vi hver Skjald,
Som Hjerter vandt
Ved Sang i lifligt Tonefald
Om meer end Tant.
Thi Gjenlyd kjærlig Mindesang
I Skoven fandt,
Fra Arilds Tid i 📌Danevang
Den Krandsen vandt.
Saa drikke vi Skjaldenes Minde.

7

Med 👤Saxo mindes vi dernæst
Hver Sagalærd,
Der talde som han kunde bedst
Om Fædres Færd;
Ja En og Hver, som ærlig tro
Har Bogen fulgt,
Ej ladet Mos paa Fædre groe,
Ei Sandhed dulgt.
Saa drikke vi Boglærdes Minde.

8

16I Dronning 👤Thyre og Kong Dan
Vi slutte ind
Hver Danneqvinde, Dannemand
Med ædelt Sind.
I Højeloft, i Hyttens Vraa,
Ja overalt,
Forældre vi jo elske maa
I hver Gestalt.
Saa drak vi Forældrenes Minde.

N. F. S. Grundtvig.