Grundtvig, N. F. S. Muntre Yngling udi Livets Vaar

Her under hvile Moder og Søn 👤Anne Marie Madsen Fød XI April MDCCLII Gift først med Brygger og Garver 👤Johan Conrad Fribert siden med Major 👤Carl Wilhelm Bang Død som Enke VI Marts MDCCCVII Samt 👤Lars Jacob Fribert Studiosus Medicinæ Født XXV December MDCCLXXXVI Død VIII November MDCCCVI

1

Muntre Yngling udi Livets Vaar
sank i svage Moders Arme
Efter tungt henskredne Aar
flygted Livets sidste Varme

2

Templet hvor de skulde hvile
rammedes af Ildens røde Pile
End i Graven fandt de ikke Ro
Over brændte Been nu stander
Stenen og sig rolig Blander
Asken af de kiære To