• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

Vor Herres Røst er Kirkens Aand

Vor Herres Røst

Vor Herre kom til Jordans Flod

Vor Gud, som Moder-Fugl i Lund

Vor Gud er død hinsides Hav

Vor Frelser! ved dit Naade-Bord

Vor Frelser opstod fra de Døde

Vor Frelser frit sin Fiende

Vor Fader god i Himmerig

Vor Alderdoms Trøst og Støtte-Stav