Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 12

den ringeste til den beste Jord. 3) At faae Træer, som plantes i den skarpeste Hedejord, til at voxe og trives. (S. 57.)." For enhver af disse Poster udlover Forf. alvorlig en Præmie af 1000 danske Dukater. Da Hr. T. ogsaa mener at have fundet Hr. Lübekers Afhandling om Kornmangelen fuld af vrange og unaturlige Sætninger, saa lover han 20 Rdlr. til den, som efter hans Skiønsomhed, grundigst og best giendriver dette Skrift.