Uddrag fra Fortegnelsen over Trykkefrihedens Skrifter III, stk. 4

Til mine Landsmænd og Medborgere, de Danske, Norske, og Holstener. Kiøbenhavn 1772 trykt og tilkiøbs hos Stein for 8 s 2 Ark 8vo.