Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

1538: Enchiridion. Een Haandbog, for Sogneprester. D. M. Luth. Kbh.1538, 8vo.