Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

1541: En ret enfoldig bedebog. D. Mar. Luth. Fordansket aff D. Pet. Palla. Magdeb. 1541, 8vo.