Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

I537: **Dend lidle Danske Catechismus. Kbh.1537, 8vo Optryk ved H.P.Resen. Kbh. 1631, 8vo.