Palladius, Peder Uddrag fra Peder Palladius' Danske Skrifter

1543: Danske Brudstykker i et samtidigt Hdskr. af P. Palladius, Formula visitationis. Uldall 519, 8vo.