Palladius, Peder Peder Palladius' Danske Skrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Forord V
Luthers lille Katekismus, 1537. 1
Luthers Enchiridion, 1538. 29
Om lønligt Skriftemaal, 1538, og Kirkeordinansen, 1539. 117
En ret enfoldig Bedebog, 1540. 241
Fem Fortaler til: I. Caspar Huberinus, Om Guds grumme Straf og store Naade, 1543. II. En ret Bedebog, 1544. III. Urb. Regius Sjælens Lægedom, 1544. IV. P. Palladius, En kort Katekismusudlæggelse, 1546. V. Albert Giøe, Loci communes, 1549. 295
Expeditiones pro pastoribus: I. Om Manddrabere, 1542. II. Om besatte, 1547. III. Om lønligt Skriftemaal, u. A. IV. Om Kvinder, der ligger deres Børn ihjel, u. A. 345
Rettelser til 1. Bind. 419
Tilføjelse til Enchiridion. 420