Palladius, Peder Det første Bud. Du skalt icke hafue fremmede Guder.

Det første Bud. Du skalt icke hafue fremmede Guder.

Det er:
Du skalt ofuer alle ting frycte oc elske Gud/ oc til hannem alleeniste sætte ald din tro oc tilliid.