Claussen, Sophus Uddrag fra DJÆVLERIER

Ilden (...), jf. Et Interview om den nyeste literære Retning i Danmark (18.4.1894) DO 29, jf. note til Trøst s. 184 f.