Bang, Herman GENNEM ROSENBORG HAVE

"GENNEM ROSENBORG HAVE"

Jeg mødte ved Foraarstid hver Morgen, naar jeg gik til mit Arbejde, en ung Mand og en ung Kvinde. Hver Morgen gik de i Kongens Have fremad under de unge Træer.

De kom hver Dag til samme Tid, og jeg betragtede dem bestandig. For det var, ligesom Morgenen blev lysere, naar de kom.

Alene paa deres Hoveders Bøjning, hans ned mod hendes, saá man, at de elskede hinanden. Men foran Musikken standsede de altid et Nu, og de greb gennem Luften en Akkord, mens de smilede til hinanden.

Det var, da Syrenerne stod i Blomst og de mange Buske duftede.

Saa rejste jeg bort eller kom ikke mere gennem Haven.

Men i Morges, da jeg atter gik den vante Vej til det vante Virke, saá jeg pludselig den samme Kvinde gaa foran mig - ene. Jeg gik hastigt til, for jeg vilde overbevise mig.

Jo, det var hende.

Men meget langsommere gik hun, og i hendes Øjne var der et Udtryk som af en forundret Sorg.

Ved Koncerttribunen - thi jeg fulgte efter hende - hvor der ikke spilledes mer, standsede hun som før. 391 Og paa hendes Ansigt saá jeg et pludseligt Smil, der var smerteligere end alle Taarer.

Saa gik hun.

Men jeg spurgte uvilkaarligt mig selv:

- Ad hvilken Vej mon han nu gaar til sit Dagværk?