Bang, Herman Værker i Mindeudgave

KJØBENHAVN - FORLAGSTRYKKERIET