Bang, Herman Værker i Mindeudgave

"Der er ej Verden udenfor Verona" - .