Bang, Herman Værker i Mindeudgave

De 21 første Fortællinger i nærværende Bind er trykt efter det af Herman Bang selv i 1899 besørgede Bind Udvalgte Fortællinger, Ved hver Fortælling er i Parentes angivet, i hvilken Samling den oprindelig fandtes, dog for enkeltes Vedkommende med en anden Titel. Les quatre Diables fremkom oprindelig som Føljeton i Dagbladet København og tryktes senere som en lille Bog for sig. Gennem Rosenborg Have indlemmedes i Udvalgte Fortællinger uden i Forvejen at have været i nogen Bogudgave. Fortællingerne fra Liv og Død er her trykt efter Udgaven 1899, de fra Ravnene efter 1. Opl 1902, de fra Sælsomme Fortællinger efter Udgaven 1907.