• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Periode Senklassicisme (1760-1800) Fjern begrænsning Periode: Senklassicisme (1760-1800)

Søgeresultater

Den Nordiske Kriger

Een! to! tre! Marsch

Bataillons-Marsch

Hær-Marsch

Havfrusukket

Min Aftensang i Frankrig, 1807

Knud Vidfadmes Svanesang, 1807

En nygammel Vise om den engelske Tyvs Indbrud paa Holmen, 1807

Gamle Jobs Sang paa Holmen

Em kort og fyndig Vise om Fregattyven, 1807

Kattegatssang, 1807

Knud Siællandsfar paa Landet og paa Vandet, 1807

Rimet og Herametret

Den franske Revolutions Historie i kort Begreb

Til Greven af Cramayel, 1810

Matrosmythologie, eller Vikinge-Drikkevise

Sang paa den 11te December 1811

Kronprindsesse Carolines Skaal, tredie Juledag 1811

Immanuel til Ida

Paradiisfuglen

Mit Lunes gamle Gield

Sophienholms Erindringer

Moses og Jesus [Tillæg til Bogen]

Til min Recensent

Alpe-Kiærmindet

Selskabs-Perial, 1813

Offersteenen, 1814

Dagens nyeste Anliggende

Telegraph-Rygtet

Til Herr Gely Latour

Kunsten i Negliee

Til de tre Familier, som havde iondbuden mig

Hans Mikkelsen Leve!

Den altfor strænge Critikers Indvending mod Beskyldningen for Pedanterie

Om en vis Peder Pedersen

Raad, som jeg desværre! ikke har fulgt

Det falske Krigsrygte

Nissen, som blev Varulv

Epigrammatisk Erklæring

Pindsvinet

Til min fiende paa Parnasset

Til Dagens Legio paa to

Patrioternes Mønster

Dødens Aftensang

Epilog til Forføreren

Noget for Noget

Digtervise

Maanens Klage

Forklaring af Dagens Angreb paa min Personlighed

Smaapennenes honette Ambition

Parodi paa T. C. Bruuns Angreb paa Grundtvig

Den af Rabbet saa kaldte Persona Miserabilis og af Bruun betitlede Jødernes Gienløser

Stilstand

Til Fru Frederik Brun, Pindsedag 1814

Til den søde lille Nyfødte, d. 11 Juni 1814

Lunets Poetik

Nedfordringen

Jødeprofeten

Medfartenn til Helvede

De fire Elementer

Labyrinten

Herr Panthakaks Historie (DK)

Levnet og Meeninger (DK)

TANKER I ANLEDNING AF HR. HANS EBBESEN ...(DK)

SØRGE-SANGE I CHRISTIANSBORGS SLOTS-KIRKE DEN 18DE MARTIUS 1766 ... (DK)

TANKER I ANLEDNING AF FRØKEN SOPHIA DORTHEA V. HOLSTEIN'S DØDSFALD (DK)

SØRGE-DIGT OVER FRUE RAHBEK (DK)

ET GLIMT FRA TIDEN IND I EVIGHEDEN VED FRUE GEHEIMERAADINDE VON SCHULINS ...(DK)

PHILET EN FORTÆLNING (DK)

PASSIONS ORATORIUM, OPFØRT AF DET SAA KALDEDE RAADHUUSSTRÆDETS MUSIKALSKE SELSKAB (DK)

ØNSKE TIL JOMFRUE CECILIA WORMSTRUP, PAA HENDES FØDSELS-DAG (DK)

RECITATIV OG ARIA, SIUNGET DEN 18. MAJ 1771, ...(DK)

DA JEG VAR SYG (DK)

PAA KONGENS FØDSELS-DAG 1772 (DK)

TAARER VED HERR FREDERIK VON ARNSBACHS GRAV (DK)

HAAB OG ERINDRING (DK)

TIL HERR BERLING OG JFR. GODICHE PAA DERES BRYLLUPSDAG DEN 9 OCTOBER (DK)

LANDSBYE-HØITIDEN (uddrag - DK)

BALDERS DØD - terzet (DK)

I ANLEDNING AF DEN SAL. MAD. JAKOBSENS DØDSFALD I RONDSTED DEN 1 MAY 1775 (DK)

RUNGSTEDS LYKSALIGHEDER. EN ODE (DK)

VERS PAA ET SØLV SKILDT GIVET TIL ET KONGE-BAAND ... (DK)

TANKER VED GRAVEN AF DEN UNGE JENS SANDERSCHOV (DK)

SANG I ANLEDNING AF KONGENS FØDSELSDAG 1778 (DK)

ET HENGIVENT ØNSKE (DK)

AFTENEN: ET FRAGMENT (DK)

ESELET OG BONDEN. EN FABEL (DK)

KLAGE-SANG OVER SKIØDEHUNDEN: MASKE (DK)

UNDER FRUE CAROLINE WALTHERS PORTRAIT (DK)

INDFØDS-RETTEN (DK)

DET NYE AAR 1779 (DK)

FISKERNE. ET SYNGESPIL I TRE HANDLINGER. EN PRIISDIGT (uddrag) (DK)

EPIGRAMMER (DK)

EN NYE AANDELIG SANG (DK)

TIL MIN M*** (DK)

POENITENTEN. EN ODE (DK)

FØLELSER VED DEN HELLIGE NADVERE. EN ODE (DK)

TIL SIELEN. EN ODE (DK)

TIL ARVEPRINDS FREDERIK, DEN 11. OCTOBER 1779. EN ODE (DK)

TIL MIN M** PAA HANS BRODERS FØDSELSDAG (DK)