Baggesen, Jens Den af Rabbet saa kaldte Persona Miserabilis og af Bruun betitlede Jødernes Gienløser