Baggesen, Jens Raad, som jeg desværre! ikke har fulgt