Baggesen, Jens Den altfor strænge Critikers Indvending mod Beskyldningen for Pedanterie