• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Bording, Anders Fjern begrænsning Forfatter: Bording, Anders

Søgeresultater

En diefvelblandet tyf mit kammers høyd har maalit

En knude sammen knyt af guld och ædle steene

Engel-søde Galathe

Epit: Ronsardi Poëtæ

Exeqvias Pelagus divisit et Ignis et Æther

F. M. Hardenb

FOr meget och for lidet gjør

FOrelskte Hjerter/ fromme par

FOrsee dig nu Gradiv/ rym hen til andre Riger

FUld aff Vunder/ fuld aff Kunst

For din schiønhed[s] høie trone

For intet faar mand intet

Forelskte hjerter/ ædle par

Frisk op lad skaal och glass omgaa

Frisk op naar Dieffvelen giør sig vred

Fuld af Sorg og Hiertens Qvide

GUDS Loffvis tvende Tafler er'

Galathea Streng oc wild

Guld och Sølff kand snart forsuinde

HEr Melvin/ høy-fornemme Ven