Paludan-Müller, Fr. Adam Homo. (2det Bind Side 529-636.)

Adam Homo. (2det Bind Side 529-636.)

Til Belysning af de personlige Stemninger, der ligger bag "Adam Homo", er fremkommet en Artikkel af Hans Brix i Jyllandsposten for 23/7 1909.

Anm. til Side 66 Linje 31 (Kortpengene) udgaar; i Stedet sættes følgende: Det var i ældre Tid Brug, at der ved Spilleselskaber altid leveredes ny Kort, og at Gæsterne betalte herfor, rimeligvis Tjenerskabet, men maaske i mere borgerlige Huse Værten. (Meddelt af Hr. Kredslæge K. Carøe.) 405 Anm. til Side 185 Linje 7-8 (Mønt); tilføj:

En overbrudt Mønt som Genkendelsestegn forekommer i H. G. Wells' Roman "Kipps", London 1905, Side 26. (Meddelt af Hr. Bibliotekar Dr. phil. E. Gigas.)

Anm. til Side 244 Linje 21 (Rosine) udgaar; i Stedet sættes følgende: Rosine (fransk Form) eller Rosina er italiensk (Rosita er spansk); som "spansk" Skikkelse stammer Rosine utvivlsomt fra Beaumarchais' "Barberen i Sevilla" (og Rossini's Opera af samme Navn). (Meddelt af Hr. Bibliotekar Dr. phil. E. Gigas.)

Anm. til Side 337 Linje 23 (Ginungagab); tilføj:

N. M. Petersen kvitterer for P.-M.'s Ord om "Ginungagab, det underjordiske" i Saml. Afhandlinger IV 46 (skrevet 1852), hvor han siger: "Det »underjordiske« er ikke at foragte; det skulde vore digtere mindst gøre. Fra jorden udskyde de saftfulde blade og spraglede blomster; og glæden over den duftende blomst forhøjes, når tanken følger udviklingen fra den til blade og grene, til stammen og til roden". (Meddelt af Hr. Docent Verner Dahlerup.)