Møller, Poul Martin Skrifter i Udvalg

INDLEDNING TIL EN AFHANDLING OM AFFEKTATION.

For at vise, hvorledes Poul Møller tænkte sig at forarbejde det Stof af Iagttagelser og Overvejelser han i Aarenes Løb havde nedlagt i sine Aforismer, optages tilsidst i Tilslutning til de ovenfor, især S. 290-96 og 343-48, meddelte Bemærkninger Indledningen til en i hans sidste Leveaar paabegyndt Afhandling.

390

De, der ikke sætte nogen Pris paa anden Tænkning o. s. v. Med Tonen i denne skæmtende Opgørelse med den spekulative Filosofi stemmer den ironiske Stil i Indlægget for den kunstneriske Realisme i Prolegomena til Lægdsgaarden i Ølsebymagle (S. 5 f.).

391

Efter Will. Wollastons Religion of nature delineated (1722) fremkommer det højeste Gode derved, at Tingene behandles efter deres Sandhed.

392

Den tyske rationalistiske Teolog C. F. Ammon havde i 1820'erne udgivet sin omfattende Handbuch der christlichen Sittenlehre.

445