Møller, Poul Martin INDLEDNING TIL EN AFHANDLING OM AFFEKTATION.

INDLEDNING TIL EN AFHANDLING OM AFFEKTATION.

For at vise, hvorledes Poul Møller tænkte sig at forarbejde det Stof af Iagttagelser og Overvejelser han i Aarenes Løb havde nedlagt i sine Aforismer, optages tilsidst i Tilslutning til de ovenfor, især S. 290-96 og 343-48, meddelte Bemærkninger Indledningen til en i hans sidste Leveaar paabegyndt Afhandling.

390

De, der ikke sætte nogen Pris paa anden Tænkning o. s. v. Med Tonen i denne skæmtende Opgørelse med den spekulative Filosofi stemmer den ironiske Stil i Indlægget for den kunstneriske Realisme i Prolegomena til Lægdsgaarden i Ølsebymagle (S. 5 f.).

391

Efter Will. Wollastons Religion of nature delineated (1722) fremkommer det højeste Gode derved, at Tingene behandles efter deres Sandhed.

392

Den tyske rationalistiske Teolog C. F. Ammon havde i 1820'erne udgivet sin omfattende Handbuch der christlichen Sittenlehre.

445