Ewald, Johannes INDHOLD AF TREDIE BIND

INDHOLD AF TREDIE BIND

Side

Cereris og Thetidis Strid. En Prologue (1774) 1
Landsbye-Høitiden. Et Forspil (1775) 9
Balders Død. Et heroisk Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt (1775) 19
I Anledning af den Sal. Mad. Jakobsens Dødsfald i Rondsted den 1 May 1775 (1775) 85
Rungsteds Lyksaligheder. En Ode (1775) 88
Ode til Arve-Prindsen, den 11. October 1776 (1776) 91
Sørge-Cantate opført paa Walk. Collegii Auditorio den 14 October 1776. I Anledning af Hr. Chr. Horrebows Død (1776) 94
Sørge-Cantata opført paa Collegii Medicei Auditorio den 28 Julii 1777 i Anledning af Hr. Peder Holms Død (1777) 96
Vers paa et Sølv Skildt givet til et Konge-Baand af Hr. Agent Claesen som afgangen FugleKonge (1777) 99
I Anledning af Dronning Juliana Maria Høie Fødsels-Fest den 4. September 1777 (1777) 100
Tanker ved Graven af den unge Jens Sanderschov (1777) 104
Sørge-Cantata ved Salig Herr Ulrich Friderich Suhms Begravelse den 22 Jan. 1778 (1778) 106
Sang i Anledning af Kongens Fødselsdag 1778 (1778) 109
Opinions (1778) 110
Et hengivent Ønske (1778) 115
Aftenen: et Fragment (1778) 116
Eselet og Bonden. En Fabel (1778) 117
Klage-Sang over Skiødehunden: Maske (1778) 119
Ved en Fest paa Kronprindsens Fødselsdag (1778) 125
Under Frue Caroline Walthers Portrait (1778) 127
Indføds-Retten (1778) 128
I Anledning af Dronning Juliana Maria Høie Fødsels-Fest den 4. September 1778 (1778) 135 j
Det nye Aar 1779 (1779) 139
Cantate opført ved Universitetets sædvanlige Høitidelighed i Anledning af Kongens Fødselsdag 1779 (1779) 141
Cantate ved Jubileet den 11 May 1779 i Anledning af Universitetets Indvielse for 300 Aar siden (1779) 143
Fiskerne. Et Syngespil i Tre Handlinger. En Priisdigt (1779) 146
Epigrammer (1779)
1. Versemageren 221
2. Claus Rimers Gravskrift 221
3. Den fornuftige Datter 221
En nye aandelig Sang (1779) 222
Til Min M*** (1780) 229
Samtlige Skrifter I, Tilegnelse (1780) 231
Samtlige Skrifter I, Fortale (1780) 232
Poenitenten. En Ode (1780) 254
Følelser ved Den hellige Nadvere. En Ode (1780) 257
Til Sielen. En Ode (1780) 259
Til Arveprinds Frederik, den 11. October 1779. En Ode (1780) 263
Mester Synaals Fortelling I (1780) 266
Mester Synaals Fortelling II (1780) 297
Til min M** paa hans Broders Fødselsdag (1780) 313
Johannes Ewalds sidste poetiske Følelser nogle Timer før hans Død (1781) 316
Tillæg
Gratulation Da Seigr. Peder Huulegaard Og Frue Maria Wulf Celebrerede Deres Bryllups-Fæst (1759) 319
Tanker i Anledning af Sr. Huulegaards dødelige Afgang (1769) 323