Ewald, Johannes Udvalgte digte

Titelblad til Sørge-Sange i Christiansborgs Slots-Kirke den 18. Martius 1766 da Kong Frederik den Femte skulde føres til sit Hvilested.