Ewald, Johannes Uddrag fra Udvalgte digte

N. M. Petersen:Bidrag til den danske Literaturs Historie bd. 5,2 (1861), s. 341-414.