• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Emneord filologi Fjern begrænsning Emneord: filologi

Søgeresultater

Heimdall. Dansk Nyaars-Gave for 1816

Lidt om Hr. Doctor Gustav Ludvig Baden

Kort Svar paa en Snak som er lang nok

Nok et Par Ord om Bjovulfs Drape

Subskriptionsplan paa en Oversættelse af Sæmunds Edda

Om Kæmpevise-Bogen, en Stemme mod Hr. Levins, Hr. Liebenbergs o. s. v.

Fornioter

I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien

Nordens Mytologi eller Udsigt over Eddalæren for dannede Mænd der ei selv ere Mytologer

Om en Oversættelse af den poetiske Edda

Om den gammeldanske Rim-Krønike

Om Ordsprog

Noget om Hr. Rasks Betænkeligheder angaaende Eddas Oversættelse

Et Par Ord om det nys udkomne angelsaxiske Digt

Til Læseren

Bjowulfs Drape. Et Gothisk Helte-Digt fra forrige Aar-Tusinde af Angel-Saxisk paa Danske Riim

Emund Lagmands Saga

Nordens Mythologi eller Sindbilled-Sprog historisk-poetisk udviklet og oplyst

Prøver af Snorros og Saxos Krøniker i en ny Oversættelse samt et Ord til Danske og Norske