Grundtvig, N. F. S. I Anledning af Hr. Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien


1073

I Anledning af Hr. 👤Rasks Fremfærd i Urstriden, og hans tvetydige Anmærkning om splinterny Opdagelser i Mytologien.

Et er at tyde i en islandsk Bog,
Et andet er at være Mystagog,
Og jeg paa egen Regning troer,
Der vil lidt mere til end Ord,
For at indkomme
I 📌Islands Helligdomme;*At Hr. Professor 👤Nyerup kunde spaae meget af Hr. 👤Rasks tidlige Kundskab i det islandske Sprog, kan jeg godt begribe; men om Hr. 👤Rask har Forstand til at bruge sin Sprogkundskab og Genie til at besjæle den, det maa Tiden lære.
Samt at der fra Partiklen: ur
Er saare langt til Burr.*Asernes Stamfader.
Endvidere jeg troer,
Man neppe vorder stor
Ved blot at kløve Ord,
Undtagen – det er sandt –
En stor – Pedant.

Nic. Fred. Sev. Grundtvig.