Grundtvig, N. F. S. Den 14de Maj 1823

Den 14de Maj 1823.

2Mel. I 📌Axels Stad der stander en Gaard.

1

Naar Holger han drager fra 📌Jorsal fro,
Med Kæmper fulddjærve og stærke,
Da vinder han Kroner halvfjerds og to,
Og planter ved 📌Ganges sit Mærke.

2

Saa lyder Sagnet, fra Old til Old,
I 📌Dannemark om Holger Danske,
Det tör vel sandes, skjöndt Jordens Bold
Vi tage vist ej med Staal-Handske.

3

Lad Alexandre, med Egg og Odd,
Det Döde kun dele og farve;
Vor Holger udvalgde en bedre Lodd:
Det Levende vilde han arve.

4

Paa mangen Viis, var den gamle Tro,
Sin Mund kan vel Mennesken vride,
Dog Arelds-Tunger halvfjerds og to
Kun findes i Verden saa vide;

5

3 Og kan de Tunger vi tale med,
Og veed, hvad de har at betyde,
Da finde i Aanden og Riget Sted,
Os Folkene höre og lyde.

6

Fra 📌Jorsalheim drog vor Holger ud,
Mod Vesten, i Fædrenes Dage,
Med Æren vendte den Helt saa prud
Til Fædernelandet tilbage.

7

Hans Hug nu stander til Austurveg,
Han frygter ei Jetter og Trolde;
Af Thor han lærde fuldsnild en Leg
At lege med Jotuner kolde.

8

Han sendte for sig en Helt urædd
At speide de fremmede Egne,
Saa Veien han kunde til 📌Ganges Bredd
Fuldkommelig sikker betegne;

9

Og hjem er nu kommen, med god Beskeed,
Fra 📌Ganges Herr Thjalfe hin Unge,
Med Jærtegn mange, som Faa kun veed,
Om Veien fra Tunge til Tunge.

10

Hil være Dig, Aand over Konge-Stol,
Som stræber, foruden Staal-Handske,
At seire paa Jorden, fra Pol til Pol!
Hil være Dig, vor Holger Danske!

11

4Med Fryd Du svæve, fra Old til Old,
Som nu, over Drotten i 📌Leire!
Da savne Kæmper ei ærlig Sold,
Som vil under Dannebrog seire.

12

Velkommen hjem, du Snaren-Svend!
Fra Österleds-Færden hin bolde
Med Jærtegn fra Pahli og Pehlvi og Zend,
Med Bytte fra Jetter og Trolde!!

13

Gid Holger fattes ei Bud saa tro
Ei Kæmper fulddjærve og stærke!
Da vinder han Kroner halvfjerds og to,
Og planter ved 📌Ganges sit Mærke!

Grundtvig.