Winther, Christian Poetiske Skrifter

Tredie Fragment.

Første Gang trykt i »Fædrelandet« 1866, Nr. 137 og derefter i »En Samling Vers« (1872). Da Winther i 1866 fyldte 70 Aar, var det paa Tale at hylde ham ved en Fest i Studenterforeningen. Winther, der hadede af offentlig Halen frem af sin private Person, afværgede disse Planers Udførelse ved at skrive og offentliggøre sit Reineke-Fragment (N. Bøgh II, 350).

78 Dog tidt kan farve »grønne Hoser« kan gøre Lykke, tage Kegler. Smlgn. Udtrykket: gøre sine Hoser grønne.

359

79 Migraine Hovedpine. Misere Jammer, Elendighed.
Landsbysanger, Murmeldyr se Noterne til første Fragment (Side 353).
Korset, hængt i vatret Baand se Noterne til første Fragment.
Winther hentyder specielt til dette Sted i et Brev til Etatsraad C. Weis, 18. Septbr. 1868, i Anledning af, at Spørgsmaalet igen var kommet op om at gøre ham til Ridder. Efter at have omtalt, at han i 1850 var blevet foreslaaet til Ridder, men havde frabedt sig det, fortsætter han: »Sidste Gang dette skete, var i Aaret 1866, da jeg fyldte mit 70de Aar, i hvilken Anledning jeg ogsaa havde offentliggjort en Satire, et Digt, hvori jeg efter fattig Evne gjør mig lystig over Titler og Ordener, som Noget, der var mig imod« (»Breve«, 153).

80 Persius, Persius Flaccus, romersk Satiredigter, levede Aar 34-62 e. Kr. Det af Winther anførte Citat er fra første Satire, Vers 28.

81 fjorten Lustra 70 Aar, lustrum (Flertal lustra) betyder et Tidsrum af fem Aar. Egentlig Betegnelse for det Sonoffer, som hos Romerne Censorerne (de Embedsmænd, der bl. a. besørgede Folketællingen) bragte Guderne efter Udløbet af deres femaarige Tjenestetid. sær særlig. Gripominusser egl. spøgende Betegnelse for Retsbetjente, i videre Betydning: løjerlige, grinagtige Fyrer.
Apollo Solens Gud, ogsaa Gud for Digte- og Tonekunst.

82 Parcen i den romerske Mytologi Skæbnegudinden.

82 Vival dominus - alpinus mus Leve Hr. Alpemus. I ældre Naturhistorier kaldes Murmeldyret Marmotte eller mus alpinus, se f. Eks.: »Den almindelige NaturHistorie ved Valmont de Bonmare, oversat af H. von Aphelen« (1769).
Bellin Vædder i Rævebogen er den Kapellan.
Bacchi Gaver Vinen. Bacchus er i den klassiske Mytologi Vinguden.