Winther, Christian Poetiske Skrifter

Forspil

87 Kildemarkedsplads I Forbindelse med Besøgene ved »de hellige Kilder«, især St. Hans Nat, holdtes tidligere, tildels endnu paa Chr. Winthers Tid (bl. a. ved St. Mogens's Kilde i Nestvedegnen tæt ved Chr. Winthers Fødeby), Markeder med alt hvad dertil hører af Lystighed og Folkeliv. Se H. C. Andersens »Kun en Spillemand« (Kap. VII og VIII). - Winther skildrer sig selv i Billedet af en Liredrejer, der foreviser malede Billeder og synger og spiller for Publikum. Smlgn. Perspektivkassemanden i Oehlenschlagers »St. Hans Aften Spil.«
Hvor vise Mænd og store Helte smlgn. Aarestrups Skildring af Vokskabinettet i Digtet »Dyrehaugen«:

Bonaparte, Tordenskjold, Robespierre -
Brune Banditter, Tyrkernes Herre -
Konger og Keisere -- see, hvor de staae,
Som i levende Live, med Voxnaeser paa!

Assemblee Selskab, Forsamling, gravitetisk værdigt, alvorligt.

361

88 Lire Drejelire, en Slags Haandlirekasse Hakkebræt gammeldags Strengeinstrument, som blev anslaaet med Hamre. Harpe Mundharpe, Mundharmonika:
Winther har vel haft Slutningslinjerne af Titelbladet til »Peder Paars« i Ørene, hvor Holberg oplyser, at hans ny sandfærdige Vise »klinger vel til alleslags Instrumenter, i sær til Hackebræt eller Lire«. Frimestre Haandværkere, som ikke hørte til noget Lav og arbejdede uden Svende; her menes naturligvis Fuglene.
den indianske Mand Indianere og andre vilde forevistes ofte paa Markeder. Smlgn. Aarestrups »Dyrehaugen«, tredie Strofe.
Dagmoder Morgenrøden. I Peder Syvs »Udvalde danske Viser« (1695) er Ordet optaget iblandt Gamle og sære Ords Forklaring: »Dagmor. Dagmoder. Aurora«.