Møller, Poul Martin Uddrag fra Skrifter i Udvalg

I Danmarks Nationallitteratur, som er det fælles Navn paa den Samling af klassiske Skrifter, hvori denne Bog fremkommer, indtager Poul Møller en Stilling i Midten. Holder man sig til denne Litteraturs klassiske Tid fra Holbergs Fremtræden 1720 til Oehlenschlægers Død 1850, staar han paa Ligevægts-Stadet mellem disse to Poler: den lokale Humor og den nationale Patos. Skyder man Perspektivet ud til Nutiden og medtager Litteraturhistoriens to moderne Perioder: den psykologiske med J. P. Jacobsen og den plastiske under Johannes V. Jensen, bliver Poul Møller ved at staa i Midten med Føling til begge Sider. Han er Typen i Danmarks Nationallitteratur.