Møller, Poul Martin Uddrag fra Skrifter i Udvalg

Holger Danske og Skrædderne. Emnet til denne skæmtefulde Romance findes i et sjællandsk Folkesagn, tidligst trykt i J. M. Thieles Danske Folkesagn II, 6 (1819). Situationen kan forstaas som en komisk Forklædning af Forholdet mellem Kraftgenierne i Poul Møllers Kres og det anstændige Borgerskab, som de især paa den baggesenske Fejdes Tid jævnlig gav Stof til Forargelse. Digtet er da et af de første Udtryk for den nylig vaagnede Studenteraands Trods imod de borgerlige Anstandslove og hører som saadant under den følgende Gruppe af Studenterdigte. Det foreligger endnu i Digterens Kladde, hvor det imellem Str. 5 og 6 har fire Strofer, der med rette er udeladt i Udgaverne, hvor Digtet er optaget i samme Form og med samme Titel som her.