Hostrup, C. Uddrag fra GJENBOERNE

ANDEN.

Hvad Satan! gaar du i den italienske Opera?