Hostrup, C. GJÆVE STRIDSMÆND

GJÆVE STRIDSMÆND

Til gjæve Stridsmænd regner jeg alle,
der ærlig for Fremtiden slaa
og heller end staa med dem, der skal falde,
vil falde for det, der skal staa.